• head_banner

Påvisning av jordsammensetning

 • Jord fire parameter detektor

  Jord fire parameter detektor

  Med integrert strukturdesign og innebygd SD-kort kan hovedenheten samle flere parametere som temperatur, fuktighet, salt, PH og lignende av den testede miljøjorda i sanntid, og laste opp data med én nøkkel.

 • FK-HF300 Spesialdetektor for gjødselnæring med høy presisjon

  FK-HF300 Spesialdetektor for gjødselnæring med høy presisjon

  Gjødsel: totalt nitrogen, totalt fosfor, totalt kalium, nitratnitrogen, tilgjengelig fosfor, tilgjengelig kalium, syrehydrolysert nitrogen, organisk materiale, ammoniumnitrogen i nitrogengjødsel, nitratnitrogen, ureanitrogen, biuret, fosfor i fosfor i fosfor, vannsolfosgjødsel fosforgjødsel, kalium i kaliumgjødsel, total nitrogen, totalt fosfor, totalt kalium i sammensatt gjødsel Vannløselig humussyre (forvitret kull), vannløselig humussyre (brunkull), vannløselig humussyre (torv), fri humussyre ( forvitret kull), fri humussyre (brunkull), fri humussyre (torv), total nitrogen, totalt fosfor, totalt kalium av vannløselig gjødsel, totalt nitrogen, totalt fosfor, totalt kalium av bladgjødsel, totalt nitrogen, totalt fosfor, totalt kalium av bladgjødsel, totalt fosfor, totalt kalium av vannløselig gjødsel Nitrogen (turbiditet), fosfor (turbiditet), kalium (turbiditet), kalk.ium, magnesium, svovel, silisium, bor, jern, kobber, mangan, sink, klor, bly, arsen, krom, kadmium og kvikksølv i vann

  Avlinger: Nitratnitrogen i avlingen, ammoniumnitrogen, plantefosfor, avlingskalium, avlingskalsium, avlingsmagnesium, svovel, avlingssilisium, avlingsbor, avlingsjern, avlingskobber, avlingsmangan, avlingssink, avlingsklor

  Plante: plante totalt nitrogen, plante totalt fosfor, plante totalt kalium

 • FK-HT500 Forskningsnivå jordgjødsel næringsstoffdetektor

  FK-HT500 Forskningsnivå jordgjødsel næringsstoffdetektor

  Jordelementer: jordammoniumnitrogen, jordtilgjengelig fosfor, jordtilgjengelig kalium, jordnitratnitrogen, jordhydrolytisk nitrogen, jord totalt nitrogen, jord totalt fosfor, jord totalt kalium, jordorganisk materiale (Qiulin-metoden), jordorganisk materiale (utlutingsmetode) , jordkalsium, jordmagnesium, jordsvovel, jordsilisium, jordbor, jordjern, jordkobber, jordmangan, jordsink, jordklor, jordbly Jordarsen, jordkrom, jordkrom og jordkvikksølv.

  Gjødselelementer: ammoniumnitrogen i nitrogengjødsel, nitratnitrogen i gjødsel, ureanitrogen, biuret, fosfor i fosforgjødsel, vannløselig fosfor i fosforgjødsel, kalium i kaliumgjødsel, total nitrogen i sammensatt fosforgjødsel, totalt sammensatt gjødsel. kalium i sammensatt gjødsel, totalt nitrogen i organisk gjødsel, totalt fosfor i organisk gjødsel, totalt kalium i organisk gjødsel, nitratnitrogen i organisk gjødsel, tilgjengelig fosfor i organisk gjødsel, tilgjengelig kalium i organisk gjødsel, surt hydrolysert nitrogen i organisk gjødsel, Vannløselig humussyre (forvitret kull), vannløselig humussyre (brunkull), vannløselig humussyre (torv), fri humussyre (forvitret kull), fri humussyre (brunkull), fri humussyre (torv), totalt nitrogen, totalt fosfor, totalt kalium av vannløselig gjødsel, totalt nitrogen, totalt fosfor, totalt kalium av foliargjødsel, totalt nitrogen, totalt fosfor, totalt kalium av bladgjødsel, totalt fosfor, totalt kalium av vannløselig gjødsel Nitrogen (turbiditet), fosfor (turbiditet), kalium (turbiditet), kalsium, magnesium, svovel, silisium, bor, jern, kobber, mangan, sink, klor, bly, arsen, krom, kadmium og kvikksølv i vann

  Avlingselementer: Nitratnitrogen i avlingen, ammoniumnitrogen, avlingens fosfor, avlingens kalium, avlingens kalsium, avlingens magnesium, svovel, avlingens silisium, avlingens bor, avlingsjern, avlingens kobber, avlingens mangan, avlingens sink, avlingens klor

  Planteelementer: plante totalt nitrogen, plante totalt fosfor, plante totalt kalium

  Jordmiljø: jordfuktighet, jordtemperatur, jords pH, jordsaltholdighet

 • FK-HT300 Næringsdetektor for jordgjødsel med høy presisjon for vitenskapelig forskning

  FK-HT300 Næringsdetektor for jordgjødsel med høy presisjon for vitenskapelig forskning

  Jord: jordammoniumnitrogen, jordtilgjengelig fosfor, jordtilgjengelig kalium, jordnitratnitrogen, jordhydrolytisk nitrogen, jord totalt nitrogen, jord totalt fosfor, jord totalt kalium, jordorganisk materiale (Qiulin-metoden), jordorganisk materiale (utlutingsmetode), jordkalsium, jordmagnesium, jordsvovel, jordsilisium, jordbor, jordjern, jordkobber, jordmangan, jordsink, jordklor, jordbly Jordarsen, jordkrom, jordkrom, jordkvikksølv, pH, saltinnhold og vann innhold.

  Gjødsel: ammoniumnitrogen i nitrogengjødsel, nitratnitrogen i gjødsel, ureanitrogen, biuret, fosfor i fosforgjødsel, vannløselig fosfor i fosforgjødsel, kalium i kaliumgjødsel, totalnitrogen i sammensatt gjødsel, totalgjødsel i sammensatt gjødsel, totalgjødsel i sammensatt gjødsel, totalt nitrogen i organisk gjødsel, totalt fosfor i organisk gjødsel, totalt kalium i organisk gjødsel, nitratnitrogen i organisk gjødsel, tilgjengelig fosfor i organisk gjødsel, tilgjengelig kalium i organisk gjødsel, surt hydrolyserbart nitrogen i organisk gjødsel, organisk vann løselig humussyre (forvitret kull), vannløselig humussyre (brunkull), vannløselig humussyre (torv), fri humussyre (forvitret kull), fri humussyre (brunkull), fri humussyre (torv), total nitrogen , totalt fosfor, totalt kalium av vannløselig gjødsel, totalt nitrogen, totalt fosfor, totalt kalium av bladferjordgjødsel, totalt nitrogen, totalt fosfor, totalt kalium av bladgjødsel, totalt fosfor, totalt kalium av vannløselig gjødsel Nitrogen (turbiditet), fosfor (turbiditet), kalium (turbiditet), kalsium, magnesium, svovel, silisium, bor, jern , kobber, mangan, sink, klor, bly, arsen, krom, kadmium og kvikksølv i vann

  Avlinger: Nitratnitrogen i avlingen, ammoniumnitrogen, plantefosfor, avlingskalium, avlingskalsium, avlingsmagnesium, svovel, avlingssilisium, avlingsbor, avlingsjern, avlingskobber, avlingsmangan, avlingssink, avlingsklor

  Plante: plante totalt nitrogen, plante totalt fosfor, plante totalt kalium

 • FK-HT200 Næringsdetektor for jordgjødsel med høy presisjon

  FK-HT200 Næringsdetektor for jordgjødsel med høy presisjon

  Jord: jordammoniumnitrogen, jordtilgjengelig fosfor, jordtilgjengelig kalium, jordnitratnitrogen, jordhydrolytisk nitrogen, jord totalt nitrogen, jord totalt fosfor, jord totalt kalium, jordorganisk materiale (Qiulin-metoden), jordorganisk materiale (utlutingsmetode), jord kalsium, jord magnesium, jord svovel, jord silisium, jord bor, jord jern, jord kobber, jord mangan, jord sink, jord klor, pH, saltinnhold vanninnhold.

  Gjødsel: ammoniumnitrogen i nitrogengjødsel, nitratnitrogen i gjødsel, ureanitrogen, biuret, fosfor i fosforgjødsel, vannløselig fosfor i fosforgjødsel, kalium i kaliumgjødsel, totalnitrogen i sammensatt gjødsel, totalgjødsel i sammensatt gjødsel, totalgjødsel i sammensatt gjødsel, totalt nitrogen i organisk gjødsel, totalt fosfor i organisk gjødsel, totalt kalium i organisk gjødsel, nitratnitrogen i organisk gjødsel, tilgjengelig fosfor i organisk gjødsel, tilgjengelig kalium i organisk gjødsel, surt hydrolyserbart nitrogen i organisk gjødsel, organisk vann løselig humussyre (forvitret kull), vannløselig humussyre (brunkull), vannløselig humussyre (torv), fri humussyre (forvitret kull), fri humussyre (brunkull), fri humussyre (torv), total nitrogen , totalt fosfor, totalt kalium av vannløselig gjødsel, totalt nitrogen, totalt fosfor, totalt kalium av bladferjordgjødsel, totalt nitrogen, totalt fosfor, totalt kalium av bladgjødsel, totalt fosfor, totalt kalium av vannløselig gjødsel Nitrogen (turbiditet), fosfor (turbiditet), kalium (turbiditet), kalsium, magnesium, svovel, silisium, bor, jern , kobber, mangan, sink og klor i vann

  Avlinger: Nitratnitrogen i avlingen, ammoniumnitrogen, plantefosfor, avlingskalium, avlingskalsium, avlingsmagnesium, svovel, avlingssilisium, avlingsbor, avlingsjern, avlingskobber, avlingsmangan, avlingssink, avlingsklor

  Plante: plante totalt nitrogen, plante totalt fosfor, plante totalt kalium

 • FK-HT100 Jordnæringsdetektor med høy presisjon

  FK-HT100 Jordnæringsdetektor med høy presisjon

  Jordammoniumnitrogen, jordtilgjengelig fosfor, jordtilgjengelig kalium, jordnitratnitrogen, jordhydrolytisk nitrogen, jord totalt nitrogen, jord totalt fosfor, jord totalt kalium, jordorganisk materiale (Qiulin-metoden), jordorganisk materiale (utlutingsmetode), jordkalsium , jordmagnesium, jordsvovel, jordsilisium, jordbor, jordjern, jordkobber, jordmangan, jordsink, jordklor, pH, saltinnhold og vanninnhold.

 • FK-CT20 Vitenskapelig jordnæringsdetektor

  FK-CT20 Vitenskapelig jordnæringsdetektor

  Måleelementer

  Jord: ammoniumnitrogen, tilgjengelig fosfor, tilgjengelig kalium, organisk materiale, alkalihydrolyserbart nitrogen, nitratnitrogen, totalt nitrogen, totalt fosfor, totalt kalium, tilgjengelig kalsium, tilgjengelig magnesium, tilgjengelig svovel, tilgjengelig jern, tilgjengelig mangan, tilgjengelig bor, tilgjengelig sink , tilgjengelig kobber, tilgjengelig klor, tilgjengelig silisium, pH, saltinnhold og vanninnhold;

  Gjødsel: nitrogen, fosfor og kalium i enkel gjødsel og sammensatt gjødsel.Nitrogen, fosfor, kalium, humussyre, pH-verdi, organisk materiale, kalsium, magnesium, svovel, silisium, jern, mangan, bor, sink, kobber og klor i organisk gjødsel og bladgjødsel (sprøytegjødsel).

  Plante: N, P, K, CA, Mg, S, Si, Fe, Mn, B

 • FK-CT10 Vitenskapelig jordnæringsdetektor

  FK-CT10 Vitenskapelig jordnæringsdetektor

  Måleelementer

  Jord: ammoniumnitrogen, tilgjengelig fosfor, tilgjengelig kalium, organisk materiale, alkalihydrolyserbart nitrogen, nitratnitrogen, totalt nitrogen, totalt fosfor, totalt kalium, tilgjengelig kalsium, tilgjengelig magnesium, tilgjengelig svovel, tilgjengelig jern, tilgjengelig mangan, tilgjengelig bor, tilgjengelig sink , tilgjengelig kobber, tilgjengelig klor, tilgjengelig silisium, pH, saltinnhold og vanninnhold;

 • Omfattende sett med manuell jordprøvetaker FK-001

  Omfattende sett med manuell jordprøvetaker FK-001

  Dette utstyret kan brukes til feltprøvetaking av ulike geologier og landformer.Den generelle installasjonen og demonteringen av utstyret er ekstremt enkelt.Den spesielle instrumentboksen gjør den mer praktisk å bære og unngå skade på jordprøvetakeren ved ekstern kraft.

 • Roterende bensindrevet jordprøvetaker FK-QY02

  Roterende bensindrevet jordprøvetaker FK-QY02

  Introduksjon:

  Dette instrumentet er en kraftprøvetaker (bensin) utviklet av fabrikken vår basert på våre kunders meninger, behovene til ulike brukere og markedsundersøkelser.Instrumentet drives av en bensinmotor.Det er kjent for å redusere arbeidsstyrken til jordprøvetakingspersonell sterkt, og være raskt og enkelt å prøve.